งานหัวเตียงหุ้มผ้าขาว เป็นหัวเตียงเข้าโค้งตามดีไซน์ของห้องนอน ดึงหมุดกระดุมเป็นลายข้าวหลามตัด